Krížovka zdarma 16.07.2019

- Čo povedala blondínka, keď sa pozerala na autoportrét maliara?
- To je (dokončenie v tajničke...)

Tip: Získajte viac ako 800 krížoviek zdarma, žiadne skryté poplatky. Zaregistrujte sa.

©2019
cwd.sk
český maliarTajnička
1. časť
rastlinný polysacharid©2019
cwd.sk
zomieralAdjusted Odds Ratio (skr.)národný výbor (skr.)Tajnička
2. časť
slovenský botanik európskeho významubľabotala (expr.)
citoslovce povzdychuženatý muž
súborový formátnížinamasť
stará jednotka hmotnostiAsociácia dodávateľov liekov (skr.)vzduch, po grécky
afganský chrtznačka bezpečnostných dveríVehicle Assembly Building (skr.)
ostrov USAžila v hornináchvery important name (skr.)
©2019
cwd.sk
nízke napätie (skr.)patriace Norovikuchynské náčinievoda, po maďarsky
český záporVibration (skr.)výraz úctyArab European League vyhrňuje
ovčiareň (kniž.)sliepkaruská rieka
francúzske sídlolatinský (skr.)rozvoj, narastaniemalý kvietok (expr.)holandské sídlo
česká politická stranavo vysokej polohemaďarské mužské meno (Andrej)
prvávlastný (skr.)značka cukríkov
okresné múzeum (skr.)Národná revolučná armáda (skr.)oddelenie v nemocnicislovenská tajná službaopak dňa
©2019
cwd.sk
zvratné zámenodomáce meno Adelyolovo (zn.)nietotamtá
Tajnička
3. časť
©2019
cwd.sk
zakrpatenie, chradnutie©2019
cwd.sk

Pomôcky: www.krizovkarskyslovnik.sk   Tip: stačí kliknúť na príslušnú legendu v krížovke a zobrazí sa pomôcka